Technologická výstavba a modernizácia heliportov

TECHNISERV, s.r.o. sa zaoberá komplexnou realizáciou a riešeniami heliportov.
Zabezpečíme výstavbu a technologické vybavenie nových heliportov, ako aj modernizáciu existujúcich heliportov. Našim zákazníkom poskytujeme celý rad riešení najvyššej kvality a spoľahlivosti vrátane príslušenstva pre riešenia denného i nočného značenia heliportu, prekážkových svetiel, reflektorov, identifikačných svetelných majákov, veterných rukávov, približovacej svetelnej sústavy, svetelnej zostupovej sústavy, ovládania, rádiovej komunikácie, a rádiových navigačných systémov a systémov protipožiarnej ochrany.
V rámci predmetného riešenia poskytujeme:

 • Štúdiu realizovateľnosti, letecko - prevádzkové posúdenie projektu, výber vhodnej lokality a miesta výstavby heliportu
 • Návrh technického riešenia a designu heliportu
 • Tvorbu projektovej dokumentácie heliportu
 • Spoluprácu pri zabezpečení povolenia pre stavbu heliportu
 • Inžiniersku činnosť
 • Komplexnú realizáciu projektu
 • Implementáciu projektu a odborný dohľad nad realizáciou
 • Systémovú integráciu a servisnú činnosť
 • Letové overenie heliportu
 • Spracovanie prevádzkovej príručky
 • Dohľad nad dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových predpisov

Vieme splniť požiadavky zákazníkov, hľadajúcich komplexné riešenia a vhodnú systémovú integráciu.Zabezpečíme všetky konzultácie a technické prerokovania projektov s Leteckým úradom Slovenskej republiky, tak aby navrhnuté riešenia spĺňali všetky podmienky a požiadavky predpisov ICAO.

heliporty

TECHNISERV, s.r.o., je obchodným partnerom:
- spoločnosti TRANSCON Electronic Systems, ktorá je významným výrobcom technológií určených letiská a heliporty. Spoločnosť zaoberajúca sa riešeniami svetelných zabezpečovacích zariadení pre osvetlenie letísk a heliportov a systémov pre monitorovanie, signalizáciu a ovládanie letiskových systémov a zariadení.

- spoločnosti HELITECNICA, ktorá je medzinárodným výrobcom špeciálnych hliníkových konštrukcií a systémov používaných pre výstavbu odľahčených konštrukcií heliportov.

- spoločnosti ADB Safegate group, ktorá je významný svetovým výrobcom technológií určených pre osvetlenie letísk a heliportov. Spoločnosť zaoberajúca sa riešeniami špeciálnej osvetľovacej technológie THORN Airfield lighting (THORN riešenia), IDMAN Airfield Lighting (pôvodné Philips riešenia) a riešenia ADB (pôvodné Siemens riešenia).

- spoločnosti Obelux Oy, spoločnosť zaoberajúca sa LED prekážkovými svetlami, ktorá dodáva inovatívne produkty založené na LED technológií pre osvetlenie letísk, heliportov a výškových objektov po celom svete.

- spoločnosti Boschung Mecatronic AG, ktorá je výrobcom pozemných meteorologických zariadení a zariadení pre zabezpečenie údržby prevádzkových plôch letísk a heiportov.

- spoločnosti JOTRON AS, ktorá je významným medzinárodným výrobcom technológií v oblasti rádiokomunikačných systémov pre leteckú komunikáciu zem - zem a zem - vzduch a hlasových komunikačných systémov VCS.

 

Veľmi radi vám poskytneme doplňujúce informácie a odpovieme na otázky, kontaktujte nás prosím.

e-mail: special@techniserv.sk
tel.: +421 2 4920 2846

produkty

Partneri

Indra Transcon Jotron Helitecnica Boshcung Adbsafegate Obelux Diamond Airfield Leica