Služby vykonávania letových meraní LPZ, fotogrametrie a laserového skenovania

Letové merania letísk a heliportov

TECHNISERV, s.r.o., poskytuje komplexné služby v oblasti letových meraní letísk a heliportov, inštalačné a pravidelné letové merania, tak aby inštalované systémy a zariadenia spĺňali všetky podmienky a požiadavky predpisov ICAO.

V oblasti letovej inšpekcie TECHNISERV poskytuje kontrolu systémov: ILS CAT I - III, MKR, MLS, PAR, VOR, DVOR, DME, NDB, TACAN, GBAS, VHF a UHF rádiové zameravače, rádiokomunikačné systémy, PAPI a svetelnotechnické zariadenia inštalovaných na letiskách a heliportoch.

meranie

TECHNISERV, s.r.o., poskytuje komplexné služby v oblasti leteckej fotogrametrie a leteckého 3D laserového skenovania pre široké uplatnenie v oblastiach ako sú:

 • Geodézia a kartografia
 • Archeológia
 • Mapovanie líniových a plošných stavieb
 • Poľnohospodárstvo
 • Lesníctvo
 • a iné

V oblasti vykonávania meraní ktoré vyžadujú rýchle a operatívne riešenie úloh leteckých inšpekcií, mapovania, leteckej fotogrametrie, LIDAR laserového skenovania a videa, TECHNISERV pre malé a stredné projekty poskytuje realizácie prostredníctvom UAV zariadení (UAV bezpilotné lietadlá / UAV bezpilotné vrtulníky).

fotogramettria


Dodanie, implementácia a integrácia systémov

AT Flight Inspection Systémy

TECHNISERV, s.r.o., poskytuje riešenia pre komplexnú realizáciu a dodanie AT Flight Inspection Systémov a prístrojov pre vykonávanie letových meraní.

Zabezpečujeme komplexné dodanie, inštaláciu a zástavbu palubného vybavenia, konzoly Automatic Flight Inspection System. Jedná sa o palubnú konzolu so softvérovou podporou, ktorá umožňuje jednoduché nastavenie zariadenia pred letovým meraním aj samotné meranie. Výsledky sú ihneď k dispozícii, pričom výstupom sú prehľadne spracované meracie protokoly s grafickým znázornením priebehov nameraných veličín (parametrov). Konzola disponuje certifikátom EASA a FAA.

Palubná konzola umožňuje letové meranie uvedených leteckých pozemných zariadení:

● ILS Categories I, II, and III● VHF Communications
● VOR● PSR
● DME● SSR
● NDB● PAR
● 75 MHz Marker Beacon● VASI / PAPI
● DVOR● TACAN / Custom

meranie

Avionika, fotogrametria, laserscan

TECHNISERV, s.r.o., poskytuje riešenia pre komplexnú realizáciu a dodanie leteckých zariadení, systémov
a prístrojov ako sú:

 • lietadlá a avionika
 • fotogrametrické zariadenia
 • pozemné laserscanovacie zariadenia
 • letecké laserscanovacie zariadenia a systémy
 • profesionálne drony a UAV zariadenia

meranie

 

Veľmi radi vám poskytneme doplňujúce informácie a odpovieme na otázky, kontaktujte nás prosím.

mail: special@techniserv.sk
tel.: +421 2 4920 2846


Partneri

Indra Transcon Jotron Helitecnica Boshcung Adbsafegate Obelux Diamond Airfield Leica