Partnerské spoločnosti

sk
Slovenská republika

EASTNET, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 707 99 31
Fax: +421 41 723 57 92

E-mail: obchod@eastnet.net
Web: www.eastnet.net

cz
Česká republika

TECHNISERV, spol. s r.o.
Moskevská 86
101 00 Praha 10

Tel.: +420 283 023 111
Fax: +420 283 023 222

E-mail: info@techniserv.cz
Web: www.techniserv.cz

TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Traťová 1
619 00 Brno

Tel.: +420 547 126 963
Fax: +420 547 126 961

E-mail: info@techniservit.cz
Web: www.techniservit.cz

TECHNISERV Engineering s.r.o.
Moskevská 86
101 00 Praha 10

Tel.: +420 283 023 140
Fax: +420 283 023 222

E-mail: info@techniserveng.cz
Web: www.techniserveng.cz

pl
Poľská republika

TECHNISERV, Sp. z o.o.
Piotrkowska 27
42-200 Czestochowa

Tel.: 0048 34 3665328
Fax: 0048 34 3665329

E-mail: biuro@techniserv.pl
Web: www.techniserv.pl

TECHNISERV IT, Sp. z o.o.
1-go Maja 73
43-460 Wisła

Tel.: 0048 33 8552023
Fax: 0048 33 8551467

E-mail: biuro@techniserv.com.pl
Web: www.techniserv.com.pl

Partneri

Indra Transcon Jotron Helitecnica Boshcung Adbsafegate Obelux Diamond Airfield Leica