Služby vykonávania pozemných meraní v oblasti fotometrie

Pozemné merania letísk

TECHNISERV, s.r.o., poskytuje komplexné služby v oblasti pozemných meraní letísk, inštalačné a pravidelné pozemné merania, tak aby inštalované AGL systémy a zariadenia spĺňali všetky podmienky a požiadavky predpisov ICAO.

V oblasti pozemných meraní a inšpekcie TECHNISERV poskytuje kontrolu systémov PAPI a svetelnotechnických zariadení inštalovaných na letiskách. Meranie je vykonávané certifikovaným mobilným zariadením aj zariadením pre manuálne meranie svetiel, ku ktorým nie je prístup po spevnených letiskových plochách.

Pre zákazníkov poskytujeme :

 • presné meranie intenzít a vyžarovacích charakteristík letiskových svetlotechnických zariadení
 • meranie zapustených aj elevačných svetiel
 • meranie žiarovkových a LED svetiel
 • konkrétne merania svetelných podsystémov
  - postranná dráhová svetelná rada
  - osový svetelný rad RWY
  - svetelná približovacia sústava
  - dotyková sústava
  - PAPI (APAPI)
  - prahová svetelná priečka
  - koncová svetelná priečka

Výstupom pre zákazníka je protokol s posúdením konkrétnych svetelných podsystémov v zmysle L-14 (ICAO Annex 14 2009) a FAA v Advisory Circular AC 150/5345 46C.
ground measurement

Pozemné merania heliportov

TECHNISERV, s.r.o., poskytuje komplexné služby v oblasti pozemných meraní heliportov, inštalačné a pravidelné pozemné merania, tak aby inštalované AGL systémy a zariadenia spĺňali všetky podmienky a požiadavky predpisov ICAO.

V oblasti pozemných meraní a inšpekcie TECHNISERV poskytuje kontrolu systémov PAPI a svetelnotechnických zariadení inštalovaných na heliportoch. Meranie je vykonávané certifikovaným zariadením pre manuálne meranie.

Pre zákazníkov poskytujeme:

 • presné meranie intenzít a vyžarovacích charakteristík svetlotechnických zariadení heliportu
 • meranie zapustených aj elevačných svetiel
 • meranie žiarovkových a LED svetiel
 • konkrétne merania svetelných podsystémov
  - svetelná približovacia sústava
  - FATO / TLOF
  - APAPI
  - zameriavací bod / cieľový bod

Výstupom pre zákazníka je protokol s posúdením konkrétnych svetelných podsystémov v zmysle L-14 (ICAO Annex 14 2009) a FAA v Advisory Circular AC 150/5345 46C.

Nami ponúkané certifikované riešenie plnohodnotne nahradzuje merania svetelnotechnických zariadení a ostatných súčastí heliportu ako cenovo dostupnejšiu alternatívu voči vykonaniu štandardného letového merania prostredníctvom obletového lietadla.
pozemne merania


Dodanie, implementácia a integrácia systémov

AGL Fotometrické systémy

TECHNISERV, s.r.o., poskytuje riešenia pre komplexnú realizáciu: dodanie, inštaláciu a zástavbu mobilného fotometrického vybavenia, zariadenia pre vykonávanie pozemných meraní AGL systémov letísk a heliportov.

Tieto zariadenia poskytujú presné meranie intenzít a vyžarovacích charakteristík inštalovaných svetlotechnických zariadení, je možné nimi vykonávať merania zapustených a aj elevačných svetiel, pričom obidve zariadenia umožňujú meranie žiarovkových a aj LED svetiel.

Jedná sa o certifikované zariadenia pre meranie svetiel so softvérovou podporou, ktorá umožňuje jednoduché nastavenie zariadenia pred vykonaním meraní a aj samotné meranie. Výsledky sú ihneď k dispozícii, pričom výstupom sú prehľadne spracované meracie protokoly s grafickým znázornením priebehov nameraných veličín (parametrov).

Zariadenia umožňujú pozemné meranie AGL svetelných podsystémov:

 • postranná dráhová svetelná rada
 • osový svetelný rad RWY
 • svetelná približovacia sústava
 • dotyková sústava
 • PAPI (APAPI)
 • prahová svetelná priečka
 • koncová svetelná priečka

Výstupom pre zákazníka je protokol s posúdením konkrétnych svetelných podsystémov v zmysle L-14 (ICAO Annex 14 2009) a FAA v Advisory Circular AC 150/5345 46C.
pozemne merania


Veľmi radi vám poskytneme doplňujúce informácie a odpovieme na otázky, kontaktujte nás prosím.

mail: special@techniserv.sk
tel.: +421 2 4920 2846

Partneri

Indra Transcon Jotron Helitecnica Boshcung Adbsafegate Obelux Diamond Airfield Leica